VAT materiały budowlane

zwrot VAT materiały budowlane 2014

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej pierwszego maja 2004 roku wzrósł podatek VAT na niektóre materiały budowlane. Jeśli po tej dacie ponieśliśmy wydatki na zakup materiałów budowlanych związanych z zaspokojeniem własnych potrzeb mieszkaniowych  możemy wystąpić o zwrot różnicy podatku VAT. Przeczytaj o pozostałych warunkach wystąpienia o zwrot VAT za materiały budowlane.

Zwrot VAT materiały budowlane

Aby uzyskać zwrot VAT za zakupione materiały budowlane należy wypełnić i złożyć w urzędzie skarbowym odpowiedni wniosek. Wniosek o zwrot VAT za materiały budowlane składa się na druku VZM-1. Jednocześnie wniosek o zwrot podatku VAT za materiały budowlane dokonuje się na podstawie faktur VAT potwierdzających ich nabycie.

Zwrot VATu za materialy budowlane

zwrot VAT budowlane – jakie faktury uwzględnić starając się o zwrot VAT?

Do zwrotu VAT za materiały budowlane kwalifikują się tylko te materiały budowlane na które wzrósł podatek VAT po wejściu Polski do Unii Europejskiej a zatem o zwrot VAT za materiały budowlane możemy ubiegać się posiadając faktury VAT na zakupione materiały budowlane wystawione od dnia pierwszego maja 2004 do chwili obecnej.

 Należy zwrócić uwagę, że faktury VAT dokumentować muszą zakup materiałów budowlanych a nie usług budowlanych jak to się często zdarza w przypadkach kupowania materiału budowlanego łącznie z usługą np. zakup okien czy drzwi z montażem. Należy zwrócić uwagę by faktura VAT została rozbita na konkretne materiały budowlane i usługę montażu w odrębnej pozycji.

Zwrot VAT materiały budowlane 2013

 

Jak już wspomnieliśmy ubiegając się o zwrot VAT za materiały budowlane w 2013 roku możemy we wniosku o zwrot VAT uwzględnić wszystkie faktury VAT począwszy od dnia 01-05-2004 do chwili obecnej. Oznacza to, że składając wniosek VZM-1 w roku 2013 możemy zawrzeć w nim faktury nawet sprzed 8lat i uzyskać odliczenie za wszystkie lata w których kupowaliśmy materiały budowlane i to bez względu na to kiedy inwestycja została zakończona i czy w ogóle została zakończona. 

zwrot VAT budowlane 2013

  Wystąpić z wnioskiem o zwrot VAT za materiały budowlane możemy bowiem w trakcie trwania budowy czy remontu. Ponieważ raz w roku mamy prawo wystąpić o zwrot VAT, faktury VAT na materiały budowlane, które zakupimy po złożeniu pierwszego wniosku o zwrot VAT budowlanego odliczymy w kolejnym wniosku. I tak aż do wyczerpania limitu lub zakończenia inwestycji.

Zwróć uwagę jednak, że rok 2013 jest prawdopodobnie ostatnim, w którym możemy rozliczyć VAT za materiały budowlane.

Zwrot VAT od materiałów budowlanych

-terminy 

W przypadku wniosków o zwrot VAT od materiałów budowlanych nie ma określonych terminów jak np. w przypadku rozliczeń PIT. To oznacza, że wniosek o zwrot VAT za materiały budowlane możemy złożyć w każdym terminie w danym roku i np. pierwszy wniosek możemy złożyć w listopadzie 2012 a drugi np. w lutym 2013. Nie ma znaczenia też kiedy inwestycja się rozpoczęła.

zwrot VAT budowlane Oznacza to, że budowę domu mogliśmy rozpocząć np. w 2003 i jeśli została zakończona np. w 2006 roku a do tej pory nie złożyliśmy jeszcze w Urzędzie Skarbowy wniosku o zwrot VAT od materiałów budowlanych nadal przysługuje nam prawo do zwrotu VAT i w 2013 roku nadal możemy wystąpić z wnioskiem o zwrot VAT za materiały budowlane - oczywiście tylko od tej części faktur, które zostały wystawione od dnia 01-05-2004 roku.

Zwrot VATu Materiały Budowlane

Ważne warunki

zwrot VATu budowlaneŻeby móc wystąpić o zwrot VATu za dany materiał budowlany oprócz właściwej daty wystawienia faktury VAT musi być koniecznie spełniony warunek bez którego nie można kwalifikować materiału budowlanego do zwrotu. Zwrot VATu za dany materiał budowlany można uzyskać  tylko wtedy, gdy podatek VAT na ten materiał budowlany przed dniem 01-05-2004 wynosił 7% a po tym dniu VAT na ten materiał budowlany wzrósł do 22%. Próbą ułatwienia podatnikom odnalezienia tych materiałów był wykaz ogłoszony przez Ministra Transportu i Budownictwa (od 1stycznia 2011r. Ministra Infrastruktury). Wykaz materiałów jest mało dokładny, bądź zatem ostrożny jeśli spróbujesz się  nim posłużyć. Zwrot VATu materiały budowlane - pozostałe warunki

Zwrot za materiały budowlane

-wykaz materiałów budowlanych do zwrotu

Do zwrotu za materiały budowlane kwalifikują się z odstępstwami materiały budowlane wykazane w załączniku do obwieszczenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. MTiB Nr 1, poz. 1) oraz materiały budowlane wykazane w załączniku do obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2010r (DZ.Urz.MI.10.11.35). Zobacz wykazy materiałów budowlanych do zwrotu VAT.

Wnioski już od 100zł

Tel. 516-019-850 zleć rozliczenie zwrotu VAT teraz

 

 

VAT za materiały budowlane

Zwrot podatku budowlanego