Zwrot VAT za materiały budowlane

zwrot VAT materiały budowlane

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej 01.05.2004 roku wzrósł podatek VAT na niektóre materiały budowlane z 7% na 22%. Jeśli po tej dacie ponieśliśmy wydatki na zakup materiałów budowlanych  możemy wystąpić o zwrot różnicy podatku VAT.

Zwrot VAT materiały budowlane 2015

zwrot VAT materialy budowlane 2015w 2014 roku nastąpiła istotna zmiana w zasadach rozliczania zwrotu VAT za materiały budowlane. Weszła w życie nowa ustawa (Dziennik Ustaw z 2013 roku pozycja 1304) i mówiąc najprościej – zastąpiła starą ustawę na podstawie której sporządzane były wnioski o zwrot VAT za materiały budowlane przed rokiem 2014.

Ustawa zapewniając prawo niektórym podatnikom do skorzystania z zasad rozliczenia zwrotu VAT za materiały budowlane sprzed 2014 roku, wprowadzając nowe regulacje, do których muszą stosować się wszyscy, którzy pozwolenie na budowę uzyskali w 2014 roku i nie posiadają faktur VAT wystawionych przed 2014 rokiem.

2015 a Stare Zasady Zwrotu VAT za materiały budowlane

STARE ZASADY zwrotu VAT za materiały budowlane. Co się zmieniło? Kto nadal może rozliczyć się na podstawie starych zasad obowiązujących przed 2014 rokiem?

2015 a Nowe Zasady Zwrotu VAT za materiały budowlane

NOWE ZASADY zwrotu VAT za materiały budowlane na podstawie nowej ustawy. KLIKNIJ.

Nowe zasady odliczania VATPrzechodząc na dole strony dalej do kolejnych podstron dowiesz się między innymi tego jakie faktury uwzględnić starając się o zwrot, jakie materiały budowlane kwalifikują się do zwrotu VAT, jakie są limity zwrotu VAT za materiały budowlane i kiedy wystąpić z wnioskiem o zwrot VAT.

Wnioski już od 100zł

Tel. 516-019-850 zleć rozliczenie zwrotu VAT teraz