Odliczenie VAT materiały budowlane– jakie faktury uwzględnić starając się o odliczenie VAT od materiałów budowlanych?

Faktury dokumentować muszą zakup materiałów budowlanych a nie usług jak to się często zdarza w przypadkach kupowania materiału budowlanego łącznie z usługą np. zakup okien czy drzwi z montażem. Odliczeniu podlegają tylko materiały budowlane, usługi należy odrzucić. Zwróć zatem uwagę by faktura VAT została rozbita na konkretne materiały budowlane i usługę montażu w odrębnej pozycji.

Odliczanie VAT budowlaneDo zwrotu VAT od materiałów budowlanych kwalifikują się w przypadku korzystania z nowych zasad tylko faktury wystawione od początku 2014 roku.

W przypadku osób korzystających ze starych zasad rozliczania VATu za materiały budowlane do rozliczenia kwalifikują się faktury wystawione po wejściu Polski do Unii Europejskiej czyli od dnia 01.05.2004.

Odliczenie VAT za materiały budowlane 2015

 

Występując zatem z wnioskiem o zwrot VAT za materiały budowlane na starych zasadach, w 2015 roku możemy odliczyć wszystkie faktury VAT począwszy od

dnia 01-05-2004 aż do ostatniego dnia poprzedzającego rok 2014 czyli 31.12.2013.

Kiedy wystąpić z wnioskiem o zwrot VAT za materiały budowlane na starych a kiedy na nowych zasadach

odliczenie VAT budowlaneOznacza to, że bez względu na to kiedy inwestycja została zakończona i czy w ogóle została zakończona - składając wniosek VZM-1 w roku 2015 możemy zawrzeć w nim faktury nawet sprzed 10lat i uzyskać odliczenie za wszystkie lata w których kupowaliśmy materiały budowlane.

  Wystąpić z wnioskiem o zwrot VAT za materiały budowlane możemy bowiem w trakcie trwania budowy czy remontu.  (dotyczy rozliczeń w 2015 roku na starych zasadach)

W przypadku nowych zasad rozliczania zwrotu VAT za materiały budowlane - wniosek o zwrot wydatków osoba fizyczna składa raz, nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym zgodnie z prawem miało miejsce przystąpienie do użytkowania wybudowanego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Wnioski już od 100zł

Tel. 516-019-850 zleć rozliczenie zwrotu VAT teraz