Zwrot VAT budowlanego 2015

zwrot VAT budowlany

- terminy złożenia dokumentacji

W przypadku starych zasad sporządzania wniosków o zwrot VAT budowlanego nie ma określonych terminów jak np. w przypadku rozliczeń PIT gdzie zeznanie należy złożyć do końca kwietnia. Oznacza to, że wniosek o zwrot VAT za materiały budowlane możemy złożyć w każdym terminie w danym roku.

zwrot VAT budowlanego

 Nie ma znaczenia też kiedy inwestycja się rozpoczęła. Budowę domu mogliśmy rozpocząć np. w 2003 i jeśli została zakończona np. w 2008 roku a do tej pory nie złożyliśmy jeszcze w  wniosku o zwrot VAT budowlanego, nadal przysługuje nam to prawo i w 2015 roku nadal możemy wystąpić z wnioskiem o zwrot VAT za materiały budowlane - oczywiście tylko od tej części faktur, które zostały wystawione od dnia 01-05-2004 roku.

W przypadku nowych zasad - sytuacja uległa zmianie. Nowa ustawa wprowadziła nowe uregulowanie, zgodnie z którym wniosek o zwrot VAT  składamy raz, najpóźniej 31 grudnia roku, w którym miało miejsce przystąpienie do użytkowania.

Limity zwrotu VAT budowlanego w 2015 roku

VAT budowlany do zwrotuZwrot VAT budowlanego ograniczony jest pięcioletnimi limitami zwrotu.  

W 2015 roku limity zwrotu VAT wynoszą:

Budowa – zwrot VAT budowlanego nie więcej niż 33 121 zł

Remont – zwrot VAT budowlanego nie więcej niż  14 194 zł

Przeliczono wg danych GUS za III kwartału 2014. W 2015 roku tak jak zawsze - limity zwrotu VAT budowlanego ulegają zmianom co kwartał.

Zwrot VATu budowlanego

a łączenie limitów - dot. starych zasad

Jeśli budowa domu pochłonęła tyle środków, że wyczerpałeś już limit VATu do zwrotu przypadający na budowę a masz jeszcze wydatki przed sobą, możesz wystąpić o pozwolenie na użytkowanie budynku mieszkalnego i od chwili uzyskania dokumentu korzystać z limitu na remont.

Wtedy kwota zwrotu może wynieść nawet 47 315 (dane na III kwartał 2014)

Zwrot VATu budowlanego a podatek dochodowy

Zwrot VATu budowlanego wolny jest od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 123 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z późn. zm. (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307) dla starych zasad rozliczania. Zwrot VATu budowlanego na nowych zasadach od 2014 roku wolny jest od podatku dochodowego na podstawie art 21 ust1. pkt 139 tej samej ustawy.

Zwrot podatku budowlanego a PIT

zwrot VATu budowlanegoZwrot podatku budowlanego nie ma związku z formularzami PIT. Żeby uzyskać zwrotu podatku budowlanego należy wypełnić i złożyć w Urzędzie Skarbowym odpowiedni wniosek. Wniosek o zwrot VAT za materiały budowlane składa się na druku VZM-1.

W 2015 roku stosuje się wnioski VZM-1 w wersji 5. 

Wnioski już od 100zł

Tel. 516-019-850 zleć rozliczenie zwrotu VAT teraz